top of page
  • Hupkens

Extra pensioen opbouwen met WTP

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (WTP) in werking getreden. In deze wet liggen de afspraken uit het Pensioenakkoord vast. Door de WTP komen er meer fiscale mogelijkheden om extra pensioen op te bouwen, zowel voor mensen in loondienst als voor zelfstandigen en gepensioneerden.


U kunt nu fiscaal voordelig meer sparen voor uw pensioen, door de verruiming van de regelingen voor lijfrentes en de spaarmogelijkheden.

Extra pensioen opbouwen met WTP


Verruiming lijfrentesparen

Een hoger bedrag sparen voor het pensioen via een lijfrente kan op de volgende manieren:

  • Door verhoging van de fiscale jaarruimte voor aftrek van lijfrentepremies naar 30% van het inkomen waarmee u spaart voor uw pensioen. Dat geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023. Voorwaarde is dat sprake is van een pensioentekort.

  • De periode waarin u gebruik kunt maken van de jaarruimte voor aftrek van lijfrentepremies gaat van 7 naar 10 jaar.

  • U mag tot 5 jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd lijfrentepremie inleggen voor extra lijfrente. Tot nu toe lag die grens bij de AOW-leeftijd.

Meer informatie hierover leest u op belastingdienst.nl in lijfrentes.


Meer spaarmogelijkheden voor zelfstandigen

U als zelfstandig ondernemer kunt zich vrijwillig aansluiten bij een pensioenfonds in de branche waarin u werkt, als dit pensioenfonds die mogelijkheid biedt. De betaalde premies zijn dan aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Het gaat om een proef die loopt tot 1 juli 2028. Daarna kunt u het gespaarde geld bij het pensioenfonds laten staan, of overzetten naar bijvoorbeeld een bank of verzekeraar.


Geleidelijke veranderingen en overgangsfase

Bestaande pensioenregelingen hoeven niet meteen te worden aangepast aan de nieuwe regels. Hiervoor geldt een overgangsperiode. Lees meer over het nieuwe pensioenstelsel op onsnieuwepensioen.nl. Dit is een internetsite van vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Uw klanten kunnen voor informatie over hun pensioen kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl.


Meer weten? Neem contact met ons op!


21 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page