top of page
  • Hupkens

Strengere coronamaatregelen maar ook uitbreiding coronasteun

Nu de coronamaatregelen verder zijn aangescherpt, wordt gelukkig ook de coronasteun aan ondernemers weer verder uitgebreid. Zo komt er toch weer een NOW-regeling, NOW 5. Dit keer voor de maanden november en december. Daarnaast wordt het subsidiepercentage in de al eerder aangekondigde TVL Q4 verhoogd van 85% naar 100%. Verder wordt het belastinguitstel verlengd tot eind december 2021 en blijft de invorderingsrente in ieder geval tot 1 juli 2022 0,01%.


Now 5 Als u in de maanden november en december ten opzichte van 1/6 van uw gehele omzet over heel 2019 minimaal 20% minder omzet haalt, kunt u een beroep doen op de NOW 5. De overige voorwaarden zijn grotendeels gelijk aan de eerdere voorwaarden voor de NOW 4. Het loonsomvrijstellingspercentage stijgt wel naar 15%. Vrij vertaald betekent dit dat uw loonsom in november en december met 15% mag dalen ten opzichte van uw loonsom in september 2021 zonder dat dit invloed heeft op uw recht op NOW 5.


Startte u uw onderneming in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 september 2021? Dan kunt u mogelijk ook een beroep doen op de NOW 5. Voor de bepaling van uw omzetverlies moet u dan uitgaan van de omzet in de periode 1 juli 2021 tot en met 31 oktober 2021 teruggerekend naar 2 maanden.


TVL Q4 Bedraagt uw omzetverlies in Q4 2021 (ten opzichte van Q4 2019 of Q1 2020) meer dan 30%? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op TVL Q4 2021. Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 550.000 voor mkb-ondernemers en € 600.000 voor niet-mbk-ondernemers. Het subsidiepercentage bedraagt in Q4 2021 geen 85% maar 100%. Verder is de staatssteungrens die eerder € 1,8 miljoen euro bedroeg verder opgehoogd naar € 2,3 miljoen euro.


Uitstel van betaling belastingschulden Kreeg u eerder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis tot 1 oktober 2021? Dan wordt dit nu automatisch verlengd tot eind december 2021. Dit betekent dat u ook de lopende betalingsverplichtingen niet meer hoeft te voldoen en daarvoor automatisch uitstel van betaling krijgt. Dit uitstel geldt voor alle belastingen waarvoor u eerder uitstel kreeg waarvoor een reguliere uiterste betaaldatum van 31 januari 2022 geldt. Voor de omzetbelasting en loonheffing vallen dus ook de aangiften december 2021/vierde kwartaal 2021 in het uitstel.


Vroeg u niet eerder uitstel of heeft u al uw belastingschulden al afgelost, maar komt u nu in betalingsproblemen door de coronamaatregelen? Dan kunt ook u verzoeken om uitstel van betaling.


Het was de bedoeling dat per 1 januari 2022 de invorderingsrente weer omhoog zou gaan. Dit is nu uitgesteld. De invorderingsrente gaat dus niet op 1 januari 2022 weer omhoog maar blijft tot 1 juli 2022 0,01%. Vanaf 1 juli 2022 bedraagt de invorderingsrente 1%, vanaf 1 januari 2023 2%, vanaf 1 juli 2023 3% en vanaf 1 januari 2024 weer 4%.


Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag.


143 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page