Zoeken
  • akhupkens

Fictief rendement box 3 tot en met 2016 aangepast?

Een dezer dagen krijgt staatssecretaris Vijlbrief van Financiën advies of gedupeerde belastingbetalers financiële compensatie moeten krijgen. Het Centraal Planbureau en DNB zouden vorige week hun berekeningen inleveren en de drie aangewezen onafhankelijke juridische deskundigen juristen hun advies afronden.

De Hoge Raad heeft vastgesteld dat het fictieve rendement van 4% over spaartegoeden voor de berekening van de box 3-heffing in de inkomstenbelasting tot en met 2016 op stelselniveau niet klopt. De Hoge Raad heeft hierbij geconcludeerd dat de overheid het eigendomsrecht, zoals dit is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, schendt nu dit rendement niet haalbaar was zonder risico’s te nemen. Over de gevolgen van deze schending laat de Hoge Raad zich niet uit. De wetgever is verantwoordelijk voor rechtsherstel.


In 2017 is de box 3 heffing al aangepast door onderscheid te maken tussen spaargeld en beleggingen. Bovendien is de hoogte van de veronderstelde rendementen aangepast. Vanaf 2022 wordt de box 3-heffing verder aangepast.


Of het kabinet kiest voor een financiële compensatie is dus nog even afwachten. Voorzitter Jurgen de Vries van de Bond voor Belastingbetalers is in een interview in het FD voorzichtig positief. ‘Het voorwerk is op tijd klaar om de kosten van compensatie te kunnen meenemen in de voorjaarsnota’, zegt De Vries. Aan de financiële compensatie hangt volgens de Bond voor Belastingbetalers een prijskaartje van € 2,8 miljard.


Bron: FD

7 keer bekeken

+31 (0)6 401 67 664

Wibautstraat 7

3601 XG Maarssen

© made by Optimize

 +31 (0)6 401 67 664

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Google+ Icon