Zoeken
  • akhupkens

Nieuwe kleineondernemersregeling (vanaf 1 januari 2020)


Is uw omzet per kalenderjaar niet hoger dan € 20.000? Dan kunt u vanaf 1 januari 2020 misschien gebruikmaken van de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR). Daarmee krijgt u een vrijstelling van uw btw-plicht.

De oude regeling vervalt vanaf 1 januari 2020

Deze nieuwe vrijstelling vervangt vanaf 2020 de huidige kleineondernemersregeling. Daarmee vervalt de korting op de btw. En de ontheffing van administratieve verplichtingen.

Wie kan meedoen met de nieuwe kleineondernemersregeling?

Als u voldoet aan de volgende voorwaarden, kunt u meedoen aan de nieuwe KOR:

  • U bent btw-ondernemer.

  • U bent als ondernemer in Nederland gevestigd. Of u hebt hier een vaste inrichting.

  • Uw omzet is niet hoger dan € 20.000 per kalenderjaar.

Ook stichtingen, verenigingen en bv’s kunnen meedoen

Deelname aan de nieuwe KOR is niet alleen voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen. Ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en BV’s, kunnen er gebruik van maken.

Check zelf of u mee kunt doen

Twijfelt u of u mee kunt doen met de nieuwe KOR? Bijvoorbeeld omdat u niet weet hoe u uw omzet moet schatten? Of welke omzet meetelt voor de nieuwe KOR? Neem dan contact met ons op.

Meedoen heeft voor- en nadelen

U krijgt minder administratieve verplichtingen. Maar u kunt bijvoorbeeld geen btw meer aftrekken of terugvragen. Voor de ene ondernemer kan het interessanter zijn om mee te doen aan de nieuwe kleineondernemersregeling dan de andere. Dat hangt af van uw specifieke situatie.

Hoe meldt u zich aan?

Om u aan of af te melden moet u een speciaal formulier van de Belastingdienst invullen dat op hun website te vinden is:

Lees hoe u zich aanmeldt voor de nieuwe kleineondernemersregeling

Lees hoe u zich afmeldt voor de nieuwe kleineondernemersregeling

#KOR #kleineondernemersregeling

23 keer bekeken

+31 (0)6 401 67 664

Wibautstraat 7

3601 XG Maarssen

© made by Optimize

 +31 (0)6 401 67 664

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Google+ Icon