Zoeken
  • akhupkens

Horizontaal Toezicht biedt ondernemers meer zekerheid


Als ondernemer weet u graag waar u aan toe bent. En hoe eerder u dat weet, hoe beter. Dat geldt zeker voor financiële en fiscale zaken.

Na het indienen van een belastingaangifte moet u soms langer op de aanslag wachten dan u zou willen. Samen met uw fiscaal adviseur doet u uw best om uw aangiften zo goed mogelijk in te vullen, de Belastingdienst beoordeelt vervolgens uw aangifte. Dit kan leiden tot extra vragen of zelfs tot een onderzoek door een belastingambtenaar. Door deze vorm van werken kunt u lang in onzekerheid verkeren, voor u weet dat uw aangifte goed is. Dat zou eigenlijk anders moeten. Dat vindt men bij de Belastingdienst ook. Daarom hebben ze een nieuwe werkwijze ontwikkeld voor het midden- en kleinbedrijf, waardoor u eerder duidelijkheid krijgt over uw aangifte. Die werkwijze is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie. Ze noemen het horizontaal toezicht.

Wat is horizontaal toezicht?

Tot nu toe bent u van de Belastingdienst gewend dat zij achteraf controleren: pas als uw aangifte is ingediend, bekijkt de Belastingdienst of de gegevens daarin kloppen. Op basis van die controle achteraf bepalen zij de hoogte van uw aanslag. Dat brengt administratieve lasten en onzekerheid met zich mee. Bij horizontaal toezicht werkt de Belastingdienst met u en uw fiscaal adviseur samen, in het vertrouwen dat past bij een moderne, maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen.

De Belastingdienst gaat er bij horizontaal toezicht vanuit dat uw fiscaal adviseur werkt volgens vooraf overeengekomen normen en dat uw aangiften kloppen. Dat betekent dat veel controles overbodig worden. Daardoor kan uw aangifte snel verwerkt worden. Het betekent bovendien dat u vooraf weet welke aanslagen u kunt verwachten.

Hoe werkt het?

Horizontaal toezicht is gebaseerd op de aanname dat uw aangiften deskundig tot stand komen en correct zijn. Daartoe maakt de Belastingdienst afspraken met uw fiscaal adviseur én met u. Hun werkwijze en die van uw fiscaal adviseur worden op elkaar afgestemd. Uw fiscaal adviseur bespreekt de fiscaal van belang zijnde kwesties met de Belastingdienst voordat uw aangifte wordt ingediend, tijdens het zogeheten vooroverleg. Doordat zaken van tevoren zijn afgestemd hoeven controles achteraf veelal niet plaats te vinden. De Belastingdienst kan dan vertrouwen op het werk van u en uw adviseur.

Hoe kunt u meedoen?

Om mee te kunnen doen aan horizontaal toezicht moet uw fiscaal adviseur voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Het kantoor kan dan een convenant sluiten met de Belastingdienst. Daarin wordt afgesproken dat er op transparante wijze met elkaar wordt omgegaan en dat de aangiften van voldoende kwaliteit zijn.

Foto: De heer mr Hoogerbrug, vertegenwoordiger van de belastingdienst en de heer Hupkens hebben zojuist het convenant Horizontaal Toezicht ondertekend.

Administratiekantoor Hupkens voldoet aan die eisen!

Administratiekantoor Hupkens heeft onlangs een convenant met de Belastingdienst gesloten, waardoor het mogelijk wordt samen met u te bekijken of horizontaal toezicht voor u ook tot de mogelijkheden behoort. U moet dan wel bereid zijn te bevestigen dat u uw financiële administratie en andere benodigde gegevens tijdig, juist en volledig bij uw adviseur aanlevert en dat u een relatie met de Belastingdienst wilt onderhouden die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, transparantie en begrip. Dit doet u door het ondertekenen van een deelnameformulier, dat verkrijgbaar is bij Administratiekantoor Hupkens, uw fiscaal adviseur.

De voordelen

Hebt u het deelnameformulier ondertekend? Dan profiteert u van de voordelen die horizontaal toezicht met zich meebrengt:

✓ U krijgt snel duidelijkheid en hoeft niet lang te wachten op uw aanslag.

✓ U krijgt minder controles, omdat convenantsaangiften alleen nog beperkt steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

✓ Uw vragen en opmerkingen worden snel beantwoord.

Administratiekantoor Hupkens krijgt namelijk een vast aanspreekpunt bij de Belastingdienst. En mochten wij bij het opstellen van uw aangifte voor twijfelpunten komen te staan, dan bespreken wij die met ons vaste aanspreekpunt voordat we uw aangifte indienen. Dat vergroot uw zekerheid en zorgt dat wij uw aangiften sneller kunnen afhandelen.

Wij zullen de komende tijd met onze vaste klanten contact opnemen om te bezien of zij kunnen en willen aansluiten op horizontaal toezicht. Bent u ook geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

#horizontaaltoezicht #belastingdienst

45 keer bekeken

+31 (0)6 401 67 664

Wibautstraat 7

3601 XG Maarssen

© made by Optimize

 +31 (0)6 401 67 664

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Google+ Icon