Zoeken
  • akhupkens

5 aandachtspunten bij persoonsgebonden aftrek in IB-aangifte


Wat zijn de aandachtspunten in de IB-aangifte met betrekking tot persoonsgebonden aftrek? U vindt een uitgebreide toelichting in de handreiking ‘Persoonsgebonden aftrek: voorkom veelgemaakte fouten’.

In onderstaand artikel gaan we alvast kort in op deze punten.

1. Aftrek van scholingsuitgaven

Vanaf studiejaar 2015/2016 zijn de voorwaarden gewijzigd. Scholingsuitgaven zijn niet langer aftrekbaar als u recht heeft op studiefinanciering. Denk bijvoorbeeld aan prestatiebeurs of basisbeurs, maar ook aanvullende beurs, OV-kaart of lening.

Let op! Als u wél recht heeft op een scholingsuitgave maar er géén gebruik van maakt, dan is deze niet aftrekbaar.

2. Giften aan ANBI's

U kunt een gift doen aan een reguliere ANBI of een culturele ANBI. Als u een gift aan een culturele ANBI doet, mag 125% van het giftbedrag afgetrokken worden.

Let op! Aan de gift én de verhoging van 25% zijn maximumbedragen gekoppeld. De lijst met reguliere en culturele ANBI's vindt u op de website van de Belastingdienst. Als achter de naam van de

ANBI een datum in de kolom ‘Cultuur begindatum’ staat, is het een culturele ANBI.

3. Aftrek dieetkosten

Dieetkosten kunt u alleen onder bepaalde voorwaarden aftrekken. Het dieet moet voorkomen op de dieetlijst van de belastingdienst en het moet zijn voorgeschreven door een arts of diëtiste. De Belastingdienst kan om een dieetbevestiging vragen. Op de site van de Belastingdienst vindt u een voorbeeld van zo'n dieetbevestiging. Belangrijk is verder dat per dieet een vast aftrekbaar bedrag geldt.

4. Extra uitgaven kleding en beddengoed

Extra uitgaven voor (het wassen van) kleding en beddengoed bij ziekte of invaliditeit kunnen aftrekbaar zijn. Deze extra uitgaven moeten een direct gevolg zijn van deze ziekte of invaliditeit. Als dit voor u geldt, kunt u € 300 per jaar aftrekken. Als de werkelijke kosten voor kleding en beddengoed meer dan € 600 zijn, kunt u een verhoogd vast bedrag van € 750 aftrekken.

Let op! Bij gebruik van het verhoogde bedrag van € 750 kan de Belastingdienst bewijzen vragen, zoals rekeningen of kassabonnen.

5. Restant persoonsgebonden aftrek

Als u veel aftrekbare kosten heeft maar een laag inkomen, kan het voorkomen dat u de totale persoonsgebonden aftrek niet helemaal kunt verrekenen met het inkomen in box 1, 3 of 2. Er ontstaat dan een restant persoonsgebonden aftrek. De Belastingdienst rekent dit uit en verrekent dit met het volgende jaar.

U vult dit restant in bij de aangifte van het volgende jaar. Als u in dat jaar het restant ook niet kunt verrekenen, doet de Belastingdienst dit in het daaropvolgende jaar. Dit houdt zo aan tot het hele restant persoonsgebonden aftrek is verrekend met het inkomen in box 1, 3 of 2.

Het restant persoonsgebonden aftrek kunt u vinden op de beschikking van de definitieve aanslag. Dit restant vult u in onder ‘Restant persoonsgebonden aftrek’ in de aangifte van het jaar erop.

Heeft u nog geen definitieve aanslag gekregen? Dan kunt u het bedrag uit de aangifte overnemen. Dit bedrag vindt u in het eindoverzicht van de aangifte.

Wilt u meer informatie over persoonsgebonden aftrek bij in de IB-aangifte? Neem contact met ons op.

#persoonsgebondenaftrek #IBaangifte #Aftrekscholingsuitgaven #giftenANBIs #Aftrekdieetkosten #Aftrekkledingenbeddengoed #Restantpersoonsgebondenaftrek

46 keer bekeken

+31 (0)6 401 67 664

Wibautstraat 7

3601 XG Maarssen

© made by Optimize

 +31 (0)6 401 67 664

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Google+ Icon