Zoeken
  • akhupkens

Wat opvalt in het Belastingplan 2018


Dinsdag 19 september zijn de fiscale plannen voor 2018 gepresenteerd. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? Taxence vroeg mr. dr. Chris Dijkstra, partner bij Visser & Visser Belastingadviseurs te Barneveld en docent Belastingrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, naar zijn eerste indruk.

Het Belastingplan bevat voornamelijk reparatiewetgeving. Het is duidelijk dat het demissionaire kabinet op de winkel past. Wat wel opviel is de wijziging van het huwelijksvermogensrecht. Dit is een echte beleidswijziging. En waarom juist dit stukje en is het huwelijksvermogensrecht niet integraal aangepakt?

De hoofdregel wordt dat het aangaan of het wijzigen huwelijkse voorwaarden alleen tot heffing van schenkbelasting kan leiden voor zover:

  • het aandeel van de minst vermogende in het totale vermogen hoger wordt dan 50% of

  • het aandeel van de meest vermogende in het totale vermogen toeneemt.

Verder heeft de afschaffing van de landbouwregeling en het landbouwforfait per 1 januari 2018 impact.

Zoals verwacht vallen sommige bij de drogisterij verkrijgbare producten vanaf 1 januari niet meer onder het lage BTW-tarief van 6 procent. Voor zaken zoals tandpasta en zonnebrandcrème geldt vanaf dan het hoge tarief van 21 procent.

De aanpassing van het partnerbegrip voor de inkomstenbelasting waarbij het mogelijk wordt dat kinderen voor wie een pleegzorgvergoeding wordt verstrekt of in het verleden werd verstrekt, op verzoek niet als partner worden aangemerkt voor de inkomstenbelasting en voor de toeslagen ziet Dijkstra als positief.

Bron: taxcense

#Belastingplan2018 #Prinsjesdag2017

9 keer bekeken

+31 (0)6 401 67 664

Wibautstraat 7

3601 XG Maarssen

© made by Optimize

 +31 (0)6 401 67 664

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Google+ Icon