Zoeken
  • akhupkens

Inloggen met eHerkenning voor alle overheidsdiensten


Ondernemers hebben straks nog maar één inlogmiddel nodig om zaken als belastingen, subsidies, voertuigoverschrijvingen en wijzigingen in het Handelsregister te regelen. Vanaf oktober 2017 kunnen bedrijven daarvoor gebruikmaken van eHerkenning. Dit wordt gefaseerd ingevoerd. Bestaande zakelijke inlogmiddelen worden op termijn afgeschaft. De Belastingdienst, UWV, de RDW, de Kamer van Koophandel, DUO, Gemeente Den Haag en RVO Nederland hebben dit met elkaar afgesproken, op initiatief van het ministerie van Economische Zaken.

Extra sms als verificatie

Op dit moment hebben overheidsorganisaties het identificeren van zakelijke transacties nog op verschillende manieren geregeld. Ondernemers moeten dan telkens inloggen met een aparte gebruikersnaam en wachtwoord. Voor zakelijke transacties met de overheid worden deze inlogmiddelen op termijn vervangen door eHerkenning. Daarbij is een sms vereist als extra verificatie. De maatregel is bedoeld als een kostenbesparing voor ondernemers. Ondertekening van veel documenten kan straks bijvoorbeeld digitaal in plaats van fysiek.

Aangifte doen

Ondernemers gebruiken de digitale sleutel straks onder andere voor de aangifte omzetbelasting bij de Belastingdienst en voor het doorgeven van wijzigingen in de bedrijfsgegevens bij de Kamer van Koophandel. Dit geldt ook voor het op de bedrijfsnaam zetten van een voertuig bij de RDW of het indienen van ontslagaanvragen en verzuimmeldingen bij UWV. De nieuwe online identificatie kost ondernemers jaarlijks enkele tientjes, afhankelijk van de leverancier.

Bron: RB.nl

#eHerkenning #digitalesleutel

12 keer bekeken

+31 (0)6 401 67 664

Wibautstraat 7

3601 XG Maarssen

© made by Optimize

 +31 (0)6 401 67 664

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Google+ Icon