Zoeken
  • akhupkens

Huwelijksgemeenschap vanaf 2018 beperkt


Trouwplannen? Houdt u er dan rekening mee dat er vanaf 2018 nieuwe regels gelden. De ‘oude standaard’ van de gemeenschap van goederen wordt vervangen door een ‘beperkte gemeenschap van goederen’. Eigen vermogen van vóór de trouwdatum en erfenissen en schenkingen vallen dan automatisch buiten de huwelijksgemeenschap. Heeft u vóór uw huwelijk al goederen samen met uw partner, maar wel in ongelijke delen? Als u in 2018 trouwt, bent u dan ineens voor gelijke delen eigenaar.

Onderneming Heeft een echtgenoot een onderneming die buiten de gemeenschap valt, dan heeft de gemeenschap in principe recht op een redelijke vergoeding voor de kennis, vaardigheden en arbeid die de echtgenoot heeft aangewend voor de onderneming. Dat geldt ook als de onderneming wordt uitgeoefend in de vorm van een personenvennootschap (vof, maatschap, CV) of een rechtspersoon (bv of nv) en de opbrengsten daarvan buiten de huwelijksgemeenschap vallen. Raadpleeg een RB-adviseur Wilt u weten wat de (fiscale) gevolgen zijn van de nieuwe regels van het huwelijksvermogensrecht? Neemt u dan contact op.

#huwelijksevoorwaarden #huwelijksgemeenschap #gemeenschapvangoederen #trouwen

20 keer bekeken

+31 (0)6 401 67 664

Wibautstraat 7

3601 XG Maarssen

© made by Optimize

 +31 (0)6 401 67 664

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Google+ Icon